logga

Verksamheten i Consensor är nu vilande

Efter 12 år som oberoende konsult i mitt företag Consensor Consulting har jag gått över till en mycket intressant heltidsanställning. Det gör att jag inte längre har utrymme att erbjuda konsultstöd eller projektledning inom kommunikationsområdet annat än i en mycket liten och selektiv omfattning.

Tack kära kunder och affärskollegor - varav många blivit mina personliga vänner – för många intressanta uppdrag och givande samarbeten!

Inger Greve

Consensor Consulting

Hedinsgatan 11

SE-115 33 STOCKHOLM

info@consensor.se

Senaste nytt från DN.se Ekonomi via Nyhetsrubriker 


twitter     linkedin